EE-Avfall

Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) skal ikke kastes sammen med annet avfall. Derfor kan du returnere slike kasserte produkter til oss.

EE-produkter = Produkter som trenger strøm eller batteri for å virke

EE-avfall = Kasserte elektriske og elektroniske produkter kan inneholde miljøgifter. De skal samles inn slik at de håndteres forsvarlig og gjenvinnes.

Vi sørger for forsvarlig sortering, oppbevaring og videresending av de innleverte produktene.

e-waste-recycling.jpg